POLITYKA PRYWATNOŚCI

Przykładamy dużą wagę do kwestii zachowania prywatności swoich klientów. Firma RAJDY 4x4 Sp z o.o., jako właściciel, wydawca serwisu oraz administrator danych, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych. Dane te są szczególnie chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Wszelkie przetwarzanie odbywa się zgodnie z art. 23 ust. 1, pkt 1,3 i 5 ustawy o ochronie danych osobowych w celach związanych z prowadzeniem działalności handlowo-usługowej.

Informacje dotyczące Państwa mogą być przekazywane uprawnionym organom publicznym oraz w przypadku niezapłacenia należności, podmiotom prowadzącym w imieniu wydawcy serwisu postępowanie związane z dochodzeniem należności. Wydawca serwisu zapewnia Państwu realizację uprawnień wynikających z art. 32 ustawy o ochronie danych osobowych, w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

1. Jakie informacje zbieramy i co z nimi robimy ?

Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych serwera (np. adres IP) są przez nas wykorzystywane w celach technicznych, związanych z poprawną administracją naszymi serwerami.
Zebrane adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).
Używamy cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań. W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (personalizowany) dostęp do serwisu oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia.

Informacje zbierane podczas rejestracji nowego użytkownika.
W formularzu rejestracyjnym na naszej stronie musisz podać swoje dane kontaktowe i rozrachunkowe (m.in. imię i nazwisko, adres, telefon, adres e-mail). Podanie tych danych jest dobrowolne ale konieczne do korzystania z serwisu po zalogowaniu. Informacje kontaktowe, zawarte w formularzu rejestracyjnym, wykorzystywane są do celów księgowych takich jak wystawienie dokumentu sprzedaży, oraz do kontaktowania się z klientem (np. w ramach obsługi klienta).

Dane demograficzne i profilowe wykorzystywane są do dostosowania naszej oferty do oczekiwań klientów poprzez prezentację interesujących - naszym zdaniem - treści oraz przekazywanie tych treści w sposób zgodny z preferencjami użytkowników.

Informacje zbierane w sondażach.
Przeprowadzane od czasu do czasu bezpośrednio za pomocą serwisu lub za pomocą poczty elektronicznej sondaże zawierają pytania o dane demograficzne (takie jak preferowane rodzaje imprez czy same imprezy terenowe, wykształcenie, wiek lub poziom dochodów). Klienci naszego serwisu mogą zrezygnować z otrzymywania sondaży - więcej na ten temat znajdziesz w części zatytułowanej Usunięcie z listy/Deaktywacja. Dane demograficzne i profilowe z sondaży służą do tworzenia zbiorowego wizerunku naszych użytkowników oraz pomagają nam w pracy nad udoskonaleniem naszych usług.

Informacje uzyskane w ramach konkursów.
Od czasu do czasu na naszej stronie będą organizowane konkursy - przy tego typu okazjach wykorzystujemy dane kontaktowe do kontaktu z klientami (np. aby powiadomić ich o zwycięstwie w konkursie); adresy klientów są dodawane do naszej listy adresowej, wykorzystywanej przy promocji kolejnych produktów. Klient może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania informacji o promocjach. Nazwiska zwycięzców oraz/lub ich adresy e-mail mogą ponadto być wykorzystane na naszej stronie zwycięzców konkursów.

2. Polityka plików "cookies"

Pliki "cookies" używane są przez nas w celu dostosowania zawartości niektórych stron serwisu do preferencji użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych. Używane są również w celu tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć w jaki sposób użytkownik korzysta ze stron internetowych, z wyłączeniem personalnej identyfikacji użytkownika chyba że użytkownik zalogował się na naszej stronie.
Pliki "cookies" wykorzystywane przez partnerów operatora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

3. Udostępnianie danych

Nie udostępniamy danych osobowych. Jednak w niektórych wypadkach możemy udostępnić część danych osobowych Użytkownika stronom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek osób poszkodowanych.
Osoba, firma lub instytucja, która występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązana udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do przedmiotu sporu. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Użytkownicy mają prawo do usunięcia danych osobowych, zgodnie z procedurą opisaną na stronach.
Poczta elektroniczna kierowana do domeny serwisu (rajdy4x4.pl) jest archiwizowana i w niektórych przypadkach może zostać wykorzystana do celów dowodowych.

4. Bezpieczeństwo

Zapewniamy bezpieczeństwo danych swoich Użytkowników. Nasze procedury bezpieczeństwa chronią dane przed ingerencją. Podejmujemy środki mające na celu ochronę bazy danych osobowych poprzez ograniczenie dostępu do niej. Tylko bardzo wąskie grono uprawnionych osób ma wgląd w dane osobowe Użytkowników.

5. Procedura Usunięcia/Deaktywacji

Zapewniamy swoim użytkownikom możliwość usunięcia swoich danych z naszej bazy danych.

6. Zmiana/Modyfikacja

Zapewniamy swoim użytkownikom możliwości wglądu i modyfikacji podanych wcześniej danych osobowych.

7. Kontakt

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące zasad zachowania prywatności, praktyk stosowanych na naszych stronach bądź korzystania z naszych usług, skontaktuj się z nami.