WSPÓŁPRACA HANDLOWA


Nawiązanie współpracy

Przed rozpoczęciem współpracy na zasadach partnera handlowego z naszą firmą, każda firma zobowiązana jest do przesłania podstawowych dokumentów firmy:
  • - dokument nadania numeru Regon
  • - dokument nadania numeru NIP
  • - zaświadczenie o wpisie do ewidencji o działalności gospodarczej (osoby fizyczne i spółki cywilne) lub wypis KRS w przypadku osób prawnych

Firma Rajdy 4x4 Sp. z o.o. podejmuje współpracę na zasadach partnerstwa handlowego jedynie z firmami z branży motoryzacyjnej. Przynależność do tej grupy firm musi jasno wynikać z powyższych dokumentów.
Po zarejestrowaniu danej firmy w naszej bazie możliwe jest rozpoczęcie wstępnej współpracy. Firma taka ma dostęp do aktualnych cen, może korzystać ze wszelkich promocji jednak jedynymi możliwymi sposobami płatności za towary i usługi jest gotówka, pobranie lub przelew bankowy na konto firmy (przedpłata). W przypadku płatności przelewem transakcja może zostać zrealizowana tylko, gdy środki pieniężne wpłyną na wskazane konto bankowe firmy Rajdy 4x4 Sp. z o.o.

Podpisanie umowy handlowej

Aby rozpocząć z nami współpracę handlową należ przesłać skany, PDF lub dostarczyć osobiście podpisaną Umowę Współpracy Gospodarczej, która określa ogólne warunki współpracy pomiędzy firmą Rajdy 4x4 a jej partnerem handlowym. Po podpisaniu takiej umowy firma może starać się o otwarcie linii kredytu kupieckiego.Kredyt kupiecki

Aby otrzymać kredyt kupiecki partner zobowiązany jest wypełnić wniosek kredytowy oraz złożyć wymagane dokumenty. Przyznanie limitu kredytowego oraz jego wysokość jest zależne od wielu czynników. Są to :
  • dotychczasowy przebieg współpracy (ilość i częstotliwość transakcji)
  • osiągnięte obroty
  • pozycja finansowa kontrahenta
  • przedstawione referencje
  • dodatkowe zabezpieczenia wierzytelności
Wniosek kredytowy rozpatruje dział finansowy w ciągu najdalej 7 dni od jego złożenia.


Współpraca na zasadach partnera handlowego

Partnerzy handlowi traktowani są priorytetowo przez naszą firmę. Staramy się im zapewnić odpowiednią pomoc merytoryczną, preferować jako klientów w przypadku zakupu poszukiwanych towarów.
Podstawowym kryterium, jakie przyjmujemy przy ocenie współpracy z klientem, jest terminowość spłaty jego zobowiązań. Częste i znaczne opóźnienia w płatności będą skutkowały rygorystycznie przestrzeganym skracaniem terminu płatności, obniżeniem limitu kredytu kupieckiego lub rozwiązaniem umowy o współpracy handlowej. Niezapłacone w terminie zobowiązania będą bezwzględnie skutkowały wystawianiem przez naszą firmę not odsetkowych obciążających kontrahenta.

Składanie zamowień przez partnerow handlowych

Zamówienia on naszych patrnerow handlowych, na produkty znajdujące się w ofercie na naszej stronie internetowej, przyjmujemy wyłącznie przez naszą stronę internetową. Zamówienia na produkty których nie ma na stronie moga być składane w formie pisemnej mailem.

Pytania dotyczące współpracy z naszą firmą prosimy kierować na adres: wspolpraca@rajdy4x4.pl