GWARANCJE i REKLAMACJE


Produkty mogą posiadać gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski. Czas udzielanej gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie.

Gwarancja na sprzedany produkt nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień konsumenta wynikających z rękojmi za wady produktu.

Aby złożyć reklamację z tytułu gwarancji lub rękojmi zalecamy wypełnienie formularza on-line poniżej i nadaniu jej numeru 'RK' lub zgłoszeniu jej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@sklep4x4.pl lub pisemnie na adres sklepu.
Numer 'RK' nie jest warunkiem koniecznym do rozpatrzenia zgłoszenia Klienta. Naprawiony produkt odsyłany jest do Klienta na koszt Rajdy 4x4 sp. z o.o.

Klient ma prawo żądać obniżenia ceny albo odstąpienia od umowy, chyba że Rajdy 4x4 sp. z o.o. niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni produkt wadliwy na wolny od wad albo usunie wadę.

Gdy jest to możliwe i niezbędne dla oceny niezgodności Produktu z umową należy go również dostarczyć na adres sklepu.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na podany przez Klienta adres e-mail, chyba że Klient poda inny sposób.

Rajdy 4x4 sp. z o.o. odpowiada za wady produktu na podstawie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.

> wypełnij formularz reklamacji <